12 prac Heralkesa

Wyzwania nowego komendanta 

Digitalizacja jednostki

Archaiczne systemy komputerowe używane przez strażników utrudniają im codzienną pracę.

Dowiedz się więcej

Zapełnienie wakatów

Od lat straż nie potrafi zatrudnić ludzi do pracy, co utrudnia jej funkcjonowanie.

Dowiedz się więcej

Naprawa realnych problemów

Koniec z oprowadzaniem wycieczek – czas zacząć priorytetyzować zadania zgodnie z oczekiwaniami wrocławian.

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Zastawione przejścia dla pieszych samochodami? Pora z tym skończyć!

Dowiedz się więcej

Więcej patroli osiedlowych

Obecnie strażnicy odwiedzają wrocławskie osiedla średnio raz w tygodniu.

Dowiedz się więcej

Poprawa transparentności

Pora rozpocząć działania informujące zgłaszających wykroczenia, jak zakończyły się postępowania.

Dowiedz się więcej

Proaktywność Straży Miejskiej

Nie zadzwonisz? Nikt nie przejmie się Twoim problemem! Pora na proaktywność straży.

Dowiedz się więcej

Zwiększyć dochody z SPP

Mamy najgorszą strefę płatnego parkowania w Polsce. Bo jak parkujesz nielegalnie, to nikt Cię nie ukarze!

Dowiedz się więcej

Podwyżka płac dla strażników

Pracownicy najniższego szczebla zarabiają mniej, niż w innych jednostkach w Polsce, i za mało na standardy Wrocławia.

Dowiedz się więcej

Brak jawności danych

Straż musi zacząć korzystać z Otwartych Danych Miasta Wrocławia i raportować tam swoją pracę.

Dowiedz się więcej

Skrzynki mailowe dla strażników

Zgłaszasz nielegalne parkowanie? Strażnik, chcąc doprecyzować dane, wyśle Ci pismo. Bo nie ma swojego maila!

Dowiedz się więcej

Szacunek dla własnych kadr

Strażnicy niższego szczebla są zmęczeni i nie czują możliwości zmian – pora na realną poprawe wewnętrznego zarządzania.

Dowiedz się więcej

Digitalizacja jednostki

Archaiczne systemy komputerowe używane przez strażników utrudniają im codzienną pracę.

Dowiedz się więcej

Więcej patroli osiedlowych

Obecnie strażnicy odwiedzają wrocławskie osiedla średnio raz w tygodniu.

Dowiedz się więcej

Podwyżka płac dla strażników

Pracownicy najniższego szczebla zarabiają mniej, niż w innych jednostkach w Polsce, i za mało na standardy Wrocławia.

Dowiedz się więcej

Zapełnienie wakatów

Od lat straż nie potrafi zatrudnić ludzi do pracy, co utrudnia jej funkcjonowanie.

Dowiedz się więcej

Poprawa transparentności

Pora rozpocząć działania informujące zgłaszających wykroczenia, jak zakończyły się postępowania.

Dowiedz się więcej

Brak jawności danych

Straż musi zacząć korzystać z Otwartych Danych Miasta Wrocławia i raportować tam swoją pracę.

Dowiedz się więcej

Naprawa realnych problemów

Koniec z oprowadzaniem wycieczek – czas zacząć priorytetyzować zadania zgodnie z oczekiwaniami wrocławian.

Dowiedz się więcej

Proaktywność Straży Miejskiej

Nie zadzwonisz? Nikt nie przejmie się Twoim problemem! Pora na proaktywność straży.

Dowiedz się więcej

Skrzynki mailowe dla strażników

Zgłaszasz nielegalne parkowanie? Strażnik, chcąc doprecyzować dane, wyśle Ci pismo. Bo nie ma swojego maila!

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Zastawione przejścia dla pieszych samochodami? Pora z tym skończyć!

Dowiedz się więcej

Zwiększyć dochody z SPP

Mamy najgorszą strefę płatnego parkowania w Polsce. Bo jak parkujesz nielegalnie, to nikt Cię nie ukarze!

Dowiedz się więcej

Szacunek dla własnych kadr

Strażnicy niższego szczebla są zmęczeni i nie czują możliwości zmian – pora na realną poprawe wewnętrznego zarządzania.

Dowiedz się więcej

Sekunda! To ważne! Wesprzyj działania Akcji Miasto

Wiele podejmowanych przez nas działań odbywa się dzięki wsparciu naszych darczyńców – dołącz do nich i wesprzyj nasze działania

Przekaż darowiznę

Praca pierwsza

Digitalizacja jednostki

Q

Obecnie: Archaiczne systemy informatyczne

Obecne systemy informatyczne w straży są archaiczne. Prosty przykład: jeśli na komisariat wezwany zostanie świadek nielegalnego parkowania i nie ma ze sobą numeru zgłoszenia (nie ma obowiązku, by go ze sobą miał), to strażnicy nie są w stanie w swoim systemie znaleźć sprawy na podstawie danych zgłaszającego. Jest to niedociągnięcie powodujące realne straty budżetowe dla miasta, forma utrudniania pracy strażnikom miejskim i zniechęcająca mieszkańców do zgłoszeń nielegalnego parkowania.

R

Co poprawić? Zdidigalizować jednostkę

Analogiczne jednostki w Polsce posiadają bazę połączoną API z systemami takimi, jak uprzejmiedonosze.net (tak jest np. w Poznaniu), co ułatwia zarówno pracę strażnikom, jak i umożliwia świadkom otrzymanie informacji zwrotnej nt. każdego pojedynczego zgłoszenia (tak jest w Warszawie).
Wrocławska jednostka musi skończyć z nadmierną papierologią i zaprzestać drukowania zgłoszeń na – nierzadko czarno-białych – drukarkach.

Praca druga

Zwiększenie patroli osiedlowych

Q

Obecnie: Patrole osiedlowe raz w tygodniu

W 2020 roku strażnicy miejscy odwiedzili osiedla 2833 razy – co przy 48 osiedlach oznacza… jeden patrol na osiedlu na tydzień.
Co ciekawe – zadanie to, mimo kompletnej indolencji w działaniach strażników miejskich na większości wrocławskich osiedli, za zakończone uznał sam Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, który na stronie internetowej sutryk.pl podał informację, że obsadził już stanowiska strażników osiedlowych tak, jak obiecał to w kampanii wyborczej.

R

Co poprawić? Wysłać więcej patroli na osiedla

Nowy komendant powinien się skupić na obsadzeniu wszystkich stanowisk na osiedlach oraz doprowadzić do tego, by mieszkańcy wszystkich wrocławskich osiedli czuli obecność straży miejskiej.
Obecnie tendencja jest odwrotna – np. z osiedla Borek wycofano strażnika osiedlowego, co jest zaprzeczeniem działań, które miały zostać podjęte w obecnej kadencji prezydenta Sutryka.

Praca trzecia

Wyższe płace

Q

Obecnie: Płace dla strażników na żałosnym poziomie

Pensje “na rękę” dla strażników na najniższych szczeblach nie starczają na wynajęcie większości mieszkań we Wrocławiu, by nie wspominać o środkach na przeżycie. Pensja zatrudnianego w 2019 roku strażnika wynosiła 2260 zł na rękę (sam komendant zarabiał w tym czasie ponad 276.000 zł rocznie). Takie pensje nie przystoją trudnościom służby, z którą borykają się strażnicy miejscy.
Jednocześnie odchodzący ze służby komendant Słysz był najlepiej opłacanym komendantem w Polsce.
R

Co poprawić? Podwyższyć płace strażnikom na najniższym szczeblu

Dopóki służba w straży nie będzie się wiązała z godziwymi zarobkami, dopóty jednostka ta nie osiągnie żadnego z innych poziomów efektywności, którego oczekują od niej mieszkańcy.
Więcej na start zarabiają strażnicy w Warszawie i Gdańsku, inne jednostki również potrafią przyznać strażnikom ponad 0,5 mln zł premii rocznie (Bydgoszcz). Pensje wrocławskiej jednostki odbiegają zbyt wyraźnie od średnich zarobków w naszym mieście.

Praca czwarta

Zapełnienie wakatów

Q

Obecnie: “Wiszące” wakaty od lat

Między 2019 a 2020 rokiem liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej Wrocławia zamiast wzrosnąć, spadła (z 274,25 etatu do 271).
Wakaty nadal wiszą, a chętnych brak.
R

Co poprawić? Zapełnić wakaty

Zadanie powiązane z podwyższeniem płac strażnikom – za pensję na poziomie między 2 a 3 tys. zł na rękę, gdzie od lat brakuje w straży kilkunastu lub kilkudziesięciu pracowników. Tymczasem odchodzący komendant Słysz, zamiast podwyższać płace, liczył na to, że sytuacja zmieni się sama z siebie.
Straż powinna natychmiast zwiększyć środki budżetowe na pozyskanie do pracy brakujących osób.

Praca piąta

Zwiększyć transparentność

Q

Obecnie: Brak transparentności

Jednostka nie informuje np. zgłaszających potrzebę interwencji o efektach jej zakończenia (czy ukarano mandatem, czy pouczono itd.). To samo dotyczy informacji dla zgłaszających nielegalne parkowanie w mieście – kierownictwo straży nie uznaje za konieczne poinformowanie zgłaszającego o tym, czy kierowcę ukarano mandatem.
R

Co poprawić? Zapewnić transparentność

Nawet przy zwiększeniu liczebności strażników, nie będą obecni “zawsze i wszędzie”. Ta niewielka zmiana, by dawać zgłaszającym informację zwrotną, spowodowałaby utrzymanie, a być może nawet wzrost zaangażowania mieszkańców, w sytuacjach wymagających interwencji straży miejskiej.
Enigmatyczność tej jednostki ogranicza zaufanie społeczne do niej i nowy komendant powinien to natychmiast zmienić.

Praca szósta

Otwarte dane
– jawność danych

Q

Obecnie: Brak jawności danych

Straż Miejska Wrocławia zobowiązana jest ustawą do podawania corocznych raportów o swoim funkcjonowaniu – i na tym lakonicznym dokumencie kończy się komunikacja z opinią publiczną, bo jednostka odmawia uwzględniania tych danych na stronie Otwarte Dane.
R

Co poprawić? Zapewnić jawność danych

Straż, pomimo posiadania osoby na stanowisku analitycznym, nie wykorzystuje własnych zasobów, w celu zwiększenia efektywności swoich działań – a jeśli to robi, to informacje te nie są podawane do wiadomości publicznej. Powinna publikować niniejsze analizy na stronie Otwarte Dane Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Praca siódma

Poprawa priorytetowości zadań

Q

Obecnie: Oprowadzanie wycieczek

Wrocławska straż miejska ma braki kadrowe, odwiedza osiedla średnio raz na tydzień, a mimo to strażnicy otrzymują dyspozycję do oprowadzania wycieczek albo rozdawania ulotek.
R

Co poprawić? Walka z realnymi problemami mieszkańców

Jednostka ta musi zacząć realizować priorytetowość zadań określoną w wewnętrznych dokumentach.

Praca ósma

Proaktywność straży miejskiej

Q

Obecnie: Straż jest reaktywna

Straż Miejska we Wrocławiu jest reaktywna – podejmuje interwencje w największej mierze po zgłoszeniach mieszkańców – i to również w tym zakresie dzieje się to opieszale, by nie powiedzieć, że często po kilku/kilkunastu dniach.
R

Co poprawić? Proaktywność Straży Miejskiej

Strażnicy powinni sami podejmować interwencje w sprawach ważnych dla mieszkańców – jeśli np. otrzymują kilkanaście zgłoszeń na temat nielegalnego parkowania na jednej z ulic, powinni pojawiać się tam z taką regularnością, by problem zniknął bez zgłoszeń.
Straż powinna wychodzić z inicjatywą i prowadzić działania w formule systematycznej poprawy jakości życia, w każdym z poszczególnych zadań tej jednostki.

Praca dziewiąta

Skrzynki e-mail dla strażników

Q

Obecnie: Brak skrzynek mailowych strażników

Strażnicy miejscy, którzy obsługują zgłoszenia dot. nielegalnego parkowania, aby skontaktować się ze świadkiem chociażby w sprawie doprecyzowania, muszą wytworzyć pismo, które następnie przekazują kierownikowi wydziału i tylko z jego kontrasygnatą trafia ono do mieszkańca – najczęściej drogą pocztową.
R

Co poprawić? Skrzynki mailowe dla wszystkich strażników

Tymczasem, by doprecyzować chociażby numer rejestracyjny pojazdu, wystarczyłby telefon lub własny adres e-mail – którego pozbawieni są obecnie pracownicy na najniższym szczeblu hierarchii w jednostce.

Praca dziesiąta

Poprawa BRD

Q

Obecnie: Brak bezpieczeństwa na drogach we Wrocławiu - szczególnie przed przejściami dla pieszych

Od 1 czerwca obowiązują nowe przepisy Prawa o Ruchu Drogowym – pieszy ma pierwszeństwo już w chwili, gdy znajduje się przed przejściem.
Tymczasem dostrzeżenie dzieci przekraczających wiele przejść dla pieszych czy chociażby osób na wózkach inwalidzkich jest częstokroć niemożliwe – przejścia są zastawione, niezgodnie z przepisami, nielegalnie parkującymi samochodami w odległości bliższej, niż 10 metrów do nich.
R

Co poprawić? Widoczność przy przejściach dla pieszych

To priorytet w walce o Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, a jest kompletnie ignorowany przez wrocławskich strażników i jest plagą wielu osiedli: Gajowic, Grabiszyna i Grabiszynka, Przedmieścia Oławskiego i właściwie wszystkich miejsc, których do tej pory nie “osłupkował” ZDIUM. To zadanie powinno być wykonane w trybie tak pilnym, jak to możliwe, by odzwyczaić kierowców od fatalnych nawyków, a wynikających z wieloletniego braku penalizacji ich działań.

Praca jedenasta

SPP – przestać być najgorsi w Polsce

Q

Obecnie: Strefa Płatnego Parkowania jest najgorsza w Polsce

Podczas sprawdzania funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania we Wrocławiu okazało się, że ponad 40% samochodów w niej zaparkowanych jest w niej w sposób niezgodny z przepisami. Kontrolerzy ZDiUM jednak nie posiadają uprawnień do podejmowania interwencji, które nie dotyczą miejsc poza SPP (a więc np. parkowań na zakazie).
Straż Miejska działa w ten sposób jawnie na niekorzyść budżetu miasta Wrocławia – taniej jest po prostu zostawić samochód na zakazie (koszt: 100 zł), niż nie opłacić parkowania w SPP (ponad 200 zł kary). Ponadto ogólna bierność straży miejskiej powoduje, że kierowcy parkujący we Wrocławiu przyzwyczajeni są do wyjątkowo rzadkiej możliwości otrzymania mandatu za nielegalne parkowanie.
W efekcie budżet Wrocławia traci dziesiątki milionów złotych co roku – co pokazał chociażby wniosek Akcji Miasto do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie funkcjonowania SPP we Wrocławiu (przychody Poznania – ponad 50 mln zł, Krakowa – 70 mln zł, Wrocławia – 13 mln zł).

R

Co poprawić? Strefa Płatnego Parkowania z realną penalizacją nielegalnego parkowania

Straż miejska powinna definitywnie uniemożliwić parkowanie w SPP niezgodnie z prawem o ruchu drogowym.
W Warszawie jednostka ta patrolowała ulice w towarzystwie pracowników jednostki, która odpowiadała za sprawdzanie biletów samochodów zaparkowanych legalnie – w czego efekcie miasto osiąga dzienny dochód na poziomie pół miliona złotych ze strefy Płatnego Parkowania. A więc w czasie krótszym, niż cztery tygodnie Warszawa zarabia tyle samo, ile Wrocław w ciągu roku.

Praca dwunasta

Szacunek dla własnych kadr

Q

Obecnie: Brak szacunku dla własnych kadr

Z rozmów ze strażnikami miejskimi uzyskuje się informacje na temat ich zdemotywowania, braku poczucia możliwości poprawy jakości ich pracy, zamknięcie na podejmowane próby poprawy funkcjonowania jednostki.
R

Co poprawić? Nowe otwarcie w relacjach

Nowy komendant powinien być otwarty na propozycje i zrobić tak dobre “pierwsze wrażenie”, jak to możliwe. Szansę na drugie “pierwsze wrażenie” mieć nie będzie – w jednostce ma pojawić się nadzieja na poprawę jej funkcjonowania już od pierwszego spotkania.